Information ang. stævning

Information om overdragelsen af Moltrup Vandværk I/S’s vandforsyningsvirksomhed til Haderslev Vand A/SVedhæftede er et uddrag af aftalen mellem Moltrup Vandværk I/S og Haderslev Vand A/S, men der er "løbet meget vand ud af hanerne" siden 1. oktober 2011 idet forskellige forhold har gjort at Provas (Haderslev Vand A/S) mener at beløbet nu er 540.020 kr. inkl. moms i stedet for de oprin-delige 197.360 kr. + moms = 246.700 kr.

Dvs. en EKSTRA udgift på 293.320 kr. (mere end en fordobling af den oprindelige aftale).

Dette har bestyrelsen for Moltrup Vandværk I/S, med hjælp fra Berg advokater ved advokat Bjarne Ditlevsen, naturligvis meddelt Provas at vi finder urimeligt, men vi har ikke kunnet forhandle os til en løsning i al mindelighed, hvilket har resulteret i at Provas har stævnet Moltrup Vandværk.

De nærmere omstændigheder i sagen blev belyst på informationsmødet den 5. november 2012, hvor der blev udtrykt ønske om mere information i sagen, og der var tilslutning til at lægge forskellig informationsmateriale ud på Moltrup Sogns hjemmeside. Information til Moltrup Sogns hjemmeside - Download som PDF her.

Følgende kan nu nærlæses her:

1.

Aftale om overtagelse af Moltrup Vandværk I/S

af 12. september 2011 Overdragelse Moltrup Vandværk

2.

Stævning

af 18. september 2012 Stævning

3.

Bilag 1-5

til Stævning Bilag1-5 til stævning

4.

Svarskrift fra vores advokat Bjarne Ditlevsen

af 12. oktober 2012

Svarskrift af 12.okt.2012 til retten i sønderborg

5.

Orientering ang. manglende skemaer

af 20. oktober 2012

Orientering om Manglende Skemaer

kumuleret retshjælp- topdanmark nov.2012

udskrift af retsbog af 3.december 2012

replik fra ret og råd Jan 2013 

Duplik fra Berg af 21.jan.2013 

Udskrift af retsbogen 31.januar 2013 

Processkrift fra ret og råd af 28.feb.2013 

Sagsøgtes proces skrift af 1.marts2013 

Udskrift af retsbogen 12.marts 2013 

Sagsøgtes Processkrift af 9.april 2013 

Processkrift fra ret og råd af 30.april 2013 

sagsoegtes_processkrift_af_13.maj_2013 

processkrift fra ret og råd af 14.maj 2013 

Sagsoegtes processkrift af 15.maj 2013 

sagsøgtes processkrift af 10.juni 2013 

udskrift af dombogen 1.juli 2013 

forklaring til dommen 3.juli 2013 

Ankestævning fra ret og raad - juli 2013 

Åbent brev til Borgmesteren 5. august 2013 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Moltrup Vandværk I/S